O nas

Nasze Centrum zostało założone w celu udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w zakresie edukacji, terapii pedagogicznej, rewalidacji, psychokorekcji zaburzeń zachowania oraz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne. W naszej ofercie znajdują się kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki i matury z języka polskiego i matematyki. Ponadto oferujemy korepetycje z fizyki i chemii. Ze względu na współpracę z nauczycielami z innych przedmiotów – jesteśmy w stanie uzupełnić ofertę zgodnie z potrzebami naszych klientów.

 Jesteśmy zespołem nauczycieli, którym bliski jest temat nawarstwiających się problemów dzieci oraz młodzieży – związanych ze współczesną edukacją, trudnościami społecznymi i emocjonalnymi oraz wyzwaniami, które niosą czasy, w których żyjemy. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanej kadry nauczycieli, w tym egzaminatorów maturalnych.
Proponujemy zajęcia rozwijające umiejętności edukacyjne i emocjonalno – społeczne. Ale nie zapominamy o Rodzicach. Jako rodzice doskonale wiemy, jakie wyzwania stawiają nam nasze ukochane dzieci, jak trudno mierzyć się z presją otoczenia. Wiemy jak trudny i wymagający bywa proces wychowawczy. Zdajemy sobie sprawę z jakimi trudnościami codziennie mierzą się Rodzice osób z niepełnosprawnościami. Wspieramy rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych. Służymy radą – starając się poznać przyczyny występujących trudności. Dla Was Rodzice stworzyliśmy grupę wsparcia oraz „Warsztaty dla dobrych Rodziców”.
Naszym celem jest nieustanny rozwój oraz zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, niezbędnych w procesie wspierania dzieci, młodzieży i ich rodziców.