Strefa Rodzica

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 • Trwają zapisy!
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego
 • uświadomienie własnych potrzeb
 • integracja społeczna
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu
 • profilaktyka zdrowia psychicznego
 • zajęcia grupowe
 • zajęcia odbywają się w Mysłowicach
 • zapisy telefonicznie 784099951 lub e-mailowo:  biuro@cet-basalyk.pl 
 • czas trwania zajęć 90 minut
 • koszt zajęć 40 zł od osoby
 • płatność przelewem

KONSULTACJE

  • Konsultacje i porady dla rodziców
  • zajęcia odbywają się w Mysłowicach
  • termin zajęć uzgadniany telefonicznie: 784099951 lub e-mailowo: biuro@cet-basalyk.pl 
  • czas trwania zajęć 60 minut
  • koszt zajęć 100 zł
  • płatność przelewem

WARSZTATY DLA DOBRYCH RODZICÓW

 • Trwają zapisy!
 • Warsztaty skierowane są dla rodziców dzieci w wieku 6-12 lat posiadających trudności wychowawcze. Szczególnie dla rodziców dzieci z ADHD, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi jak również posiadających trudności z koncentracją uwagi, impulsywnych, nadaktywnych, mających trudności z wypełnianiem swoich obowiązków.
 • Struktura i program warsztatów:
  Warsztaty składające się z 12 spotkań odbywających się raz w tygodniu. Każde spotkanie trwa 2h. Spotkania powiązane są ze sobą i stanowią spójną całość. Warsztaty oparte są o metodę terapii behawioralnej o udowodnionej naukowo skuteczności.
 • Cel warsztatów:
  1. Poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych tj. ADHD i zaburzenia opozycyjno-buntownicze.
  2.Zapoznanie się oraz nabycie umiejętności stosowania skutecznych techniki łagodzących objawy ADHD tzw. „Okularów na ADHD”.
  3. Zdobycie umiejętności dostrzegania czynników wywołujących trudne zachowania oraz tych, które je podtrzymują. Zapoznanie się z modelem ABC.
  4. Poszerzenie umiejętności dostrzegania pozytywnych cech i potencjału swojego dziecka oraz technik wydobywania ich i wzmacniania.
  5. Zapoznanie się ze skutecznymi metodami nagradzania dziecka.
  6. Zdobycie umiejętności w zakresie skutecznego wydawania poleceń i ustalania zasad.
  7. Zdobycie wiedzy na temat sposobów skutecznego przestrzegania norm i zasad oraz skutecznego wyciągania konsekwencji w przypadku ich łamania. Zapoznanie się z modelem Premack’a i systemem żetonowym.
  8. Poszerzenie umiejętności w zakresie radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi, opozycyjnymi lub impulsywnymi u dziecka.
 • termin zajęć uzgadniany telefonicznie: 784099951 lub e-mailowo: biuro@cet-basalyk.pl
 • zajęcia odbywają się w Mysłowicach
 • czas trwania zajęć 12 spotkań po 120 minut
 • koszt całego kursu 650 zł (para lub jeden z rodziców/opiekunów)
 • płatność przelewem