Oferta edukacyjna

Wychodząc naprzeciw trudnościom związanym z przygotowaniem do egzaminu ósmoklasisty i matury proponujemy zajęcia w małych grupach. Podczas zajęć omówiony zostanie materiał niezbędny do osiągnięcia pozytywnych wyników na egzaminach z języka polskiego i matematyki. Ponadto zostanie przedstawiony sposób przebiegu egzaminów. Każda grupa będzie pracować na arkuszach egzaminacyjnych oraz napisze próbny egzamin.

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

PAKIET EGZAMINKOREPETYCJE
STACJONARNIE LUB ON-LINE
1 godzina języka polskiego + 1 godzina matematyki w tygodniu

400 zł / miesiąc
matematyka, język polski, fizyka, chemia

korepetycje indywidualne:
pakiet 4 lekcji 400 zł

korepetycje w grupie:
2 - osobowej pakiet 4 lekcji 320 zł od osoby
3 - osobowej pakiet 4 lekcji 240 zł od osoby
4 - osobowej i więcej pakiet 4 lekcji 200 zł od osoby

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY

PAKIET MATURAKOREPETYCJE
STACJONARNIE LUB ON-LINE
1 godzina języka polskiego + 1 godzina matematyki w tygodniu

400 zł / miesiąc
matematyka, język polski, fizyka, chemia

korepetycje indywidualne:
pakiet 4 lekcji 400 zł

korepetycje w grupie:
2 - osobowej pakiet 4 lekcji 320 zł od osoby
3 - osobowej pakiet 4 lekcji 240 zł od osoby
4 - osobowej i więcej pakiet 4 lekcji 200 zł od osoby

Informacje o kursach:

 • Zapisy trwają!
 • grupy do 10 osób (minimalna ilość kursantów 5 osób)
 • zajęcia z jednego przedmiotu trwają 60 minut
 • zajęcia danej grupy odbywają się naprzemiennie w danym dniu
 • w przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w sposób stacjonarny ( obostrzenia związane z COVID-19) zajęcia będą odbywać się on-line
 • kursy rozpoczynają się w październiku i trwają do tygodnia poprzedzającego egzamin (termin egzaminów ustala Kuratorium Oświaty)
 • zajęcia odbywają się w Mysłowicach, ul. Kosztowska 55a
 • zapisy telefonicznie tel.: 784099951 lub elektronicznie e-mail: biuro@cet-basalyk.pl 
 • praca z arkuszami egzaminacyjnymi
 • próbne egzaminy ósmoklasisty oraz maturalne
 • zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wykonujących swój zawód z pasją i potrafiących przekazać swoją wiedzę, znających specyfikę egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego
 • miła atmosfera
 • indywidualne podejście
 • brak stresu
 • płatność za kursy odbywa się z góry do 5-tego każdego miesiąca
 • w przypadku nieobecności na zajęciach, płatność nie podlega zwrotowi
 • płatność odbywa się przelewem na konto: 80 1050 1214 1000 0097 3218 8215