Oferta terapeutyczna

TERAPIA BIOFEEDBACK

 • To zajęcia dla dzieci (od 5 r. ż.) i młodzieży cierpiących na: ADHD, zaburzenia uwagi (ADD), dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię, zaburzenia emocjonalne, depresje, lęki, labilność, podwyższoną agresję, stres.
 • To forma terapii również dla dorosłych, cierpiących na: niepokój, stres, wypalenie zawodowe, chroniczne zmęczenie, depresję, fobie społeczne, zaburzenia snu, bezsenność, uzależnienia, apatię, stany lękowe, zaburzenia odżywiania, stany po udarach i urazach.
 • Oferujemy terapię BF EEG oraz GSR na sprzęcie VERIM lub ELMIKO.
 • Zajęcia prowadzone przez certyfikowanego trenera.
 • czas trwania zajęć 45 minut
 • zajęcia odbywają się w Mysłowicach – Kosztowach
 • Zapisy 784099951 lub e-mailowo: biuro@cet-basalyk.pl 
 • koszt zajęć 80 zł – 1 sesja, 15 sesji – 1100 zł, 20 sesji – 1400 zł
 • płatność przelewem

  CHOREOTERAPIA – TERAPIA TAŃCEM

  • To zajęcia mające na celu wyrażanie siebie tańcem przy różnego rodzaju muzyce oddziałującej na różne obszary naszych emocji. Uczestnictwo w zajęciach pozwala nam otworzyć się na siebie i zrozumieć własne emocje. Zajęcia skupiają się na zabawie, spontaniczności ale i ćwiczeniach odprężająco – relaksujących. 
  • Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia. 
  • czas trwania zajęć 90 minut
  • zajęcia odbywają się w Mysłowicach – Kosztowach
  • Zapisy 784099951 lub e-mailowo: biuro@cet-basalyk.pl 
  • koszt zajęć 60 zł
  • płatność przelewem

   ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE –

   Zespół Aspergera, Spektrum Autyzmu, ADHD, FAS

   • Zapisy trwają!
   • zajęcia indywidualne lub grupowe
   • zajęcia odbywają się w Mysłowicach
   • termin zajęć uzgadniany telefonicznie: 784099951 lub e-mailowo: biuro@cet-basalyk.pl 
   • czas trwania zajęć 60 minut
   • koszt zajęć 90 zł
   • płatność przelewem

    TERAPIA LOGOPEDYCZNA

    • Zajęcia prowadzone przez Panią Annę Skalny – Stankowską, neurologopedę, surdologopedę z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Pani Ania prowadzi zajęcia metodą krakowską.
    • Pierwsza wizyta i diagnoza logopedyczna 160 zł, kolejna wizyta 100 zł.
    • czas trwania zajęć 45 minut
    • zajęcia odbywają się w Mysłowicach – Kosztowach
    • Zapisy 784099951 lub e-mailowo: biuro@cet-basalyk.pl 
    • płatność przelewem

     TERAPIA PEDAGOGICZNA

     • Zapisy trwają!
     • zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży zmagających się ze specyficznymi problemami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia)
     • zajęcia indywidualne
     • zajęcia odbywają się w Mysłowicach
     • termin zajęć uzgadniany telefonicznie: 784099951 lub e-mailowo: biuro@cet-basalyk.pl 
     • czas trwania zajęć 60 minut
     • koszt zajęć 90 zł
     • płatność przelewem

      ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE FUNKCJONOWANIE OSOBISTE
      I SPOŁECZNE 

      • Zapisy trwają!
      • zajęcia indywidualne wspierające funkcjonowanie osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci, młodzież i osoby dorosłe)
      • zajęcia mogą się odbywać z elementami felinoterapii 
      • zajęcia odbywają się w Mysłowicach
      • termin zajęć uzgadniany telefonicznie: 784099951 lub e-mailowo: biuro@cet-basalyk.pl 
      • czas trwania zajęć 60 minut
      • koszt zajęć 60 zł
      • płatność przelewem

       TERAPIA WARNKEGO

       • To zajęcia dla dzieci (od 5 r. ż.), młodzieży i dorosłych z: trudnościami w nauce czytania i pisania, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD), w terapii osób jąkających się, trudnościami w utrzymaniu pisma w liniaturze, zaburzeniami analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej.
       • Każda sesja rozpoczyna się od treningu na Brain Boy’u.
       • Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego trenera.
       • zajęcia odbywają się w Mysłowicach
       • termin zajęć uzgadniany telefonicznie: 784099951 lub e-mailowo: biuro@cet-basalyk.pl 
       • czas trwania zajęć 45 minut
       • koszt zajęć 90 zł – 1 sesja, 130 zł – pełna diagnoza
       • płatność przelewem

       TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – TUS

       • Zapisy trwają!
       • zajęcia indywidualne lub grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych (niedostosowanie społeczne, nieśmiałość, agresja, problemy
        z wyrażaniem oraz nazywaniem emocji)
       • nauka prawidłowych sposobów funkcjonowania społecznego oraz zachowań asertywnych
       • zajęcia mogą się odbywać z elementami felinoterapii 
       • zajęcia odbywają się w Mysłowicach
       • termin zajęć uzgadniany telefonicznie: 784099951 lub e-mailowo: biuro@cet-basalyk.pl 
       • czas trwania zajęć 60 minut
       • koszt zajęć grupowych 80 zł (2 osoby i więcej), indywidualnych 90 zł za 60 minut
       • płatność przelewem

       DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

       • Zapisy trwają!
       • Skala Inteligencji i Rozwoju dzieci w Wieku Przedszkolnym. Skala ta pozwala na zidentyfikowanie kompetencji oraz obszarów deficytowych rozwoju psychomotorycznego dzieci od 2l, 11m – 5l. 11m.
       • Diagnozowane są takie obszary jak: zdolności poznawcze, (w tym percepcja wzrokowa, pamięć słuchowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo -przestrzenna, rozumowanie przestrzenne i rozumienie pojęciowe); umiejętności psychomotoryczne ( w tym: motoryka, manipulacja, koordynacja wzrokowo-ruchowa); kompetencje społeczno – emocjonalne; rozumienie logiczno – matematyczne; język, ( w tym: mowa czynna, słownik, mowa bierna); motywacja (tj. odraczanie nagrody, wytrwałość, satysfakcja z osiągnięć). 
       • Wykonanie testu pozwala na wdrożenie celowej, dedykowanej terapii, mającej na celu wyrównywanie obszarów deficytowych przy wsparciu mocnych stron dziecka oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień. 
       • Więcej o teście na stronie Pracowni Testów Psychologicznych IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym | Pracownia Testów Psychologicznych (practest.com.pl)
       • zajęcia odbywają się w Mysłowicach
       • termin zajęć uzgadniany telefonicznie: 784099951 lub e-mailowo: biuro@cet-basalyk.pl 
       • Procedura badawcza: dwa spotkania po około 1,5h (podczas pierwszego spotkania należy doliczyć około 30 min na rozmowę zapoznawczą z dzieckiem i rodzicem).
        Omówienie wyników z rodzicami: 30 minutowe 
        Łącznie trzy spotkania.
       • Koszt badania, wykonanie diagnozy i opisu: 450 zł
       • płatność przelewem

       KONSULTACJE DLA RODZICÓW

       • Konsultacje i porady dla Rodziców
       • zajęcia odbywają się w Mysłowicach
       • termin zajęć uzgadniany telefonicznie: 784099951 lub e-mailowo: biuro@cet-basalyk.pl 
       • czas trwania zajęć 60 minut
       • koszt zajęć 100 zł
       • płatność przelewem

       PSYCHOKOREKCJA ZABURZEŃ ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY

       • Zapisy trwają! 
       • terapia indywidualna 
       • terapia zaburzeń wynikających z zaburzeń zachowania oraz niedostosowań społecznych, inne
       • zajęcia mogą się odbywać z elementami felinoterapii 
       • zajęcia odbywają się w Mysłowicach
       • termin zajęć uzgadniany telefonicznie: 784099951 lub e-mailowo: biuro@cet-basalyk.pl 
       • czas trwania zajęć 60 minut
       • koszt zajęć 90 zł
       • płatność przelewem